Kế thừa giấy phép khi thực hiện hoạt động M&A

Nhà đầu tư khi thực hiện mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp thì các Giấy ...

Chuyển giao quyền lực khi mua bán doanh nghiệp (M&A)

Thâu tóm doanh nghiệp là một trong những xu hướng mới hiện nay không những ...

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT trong công ty cổ phần

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT trong công ty cổ ...


Luật sư doanh nghiệp

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, ...

Thủ tục thành lập chi nhánh

Vnlaw hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh- đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ ...

Đầu tư nước ngoài

Tư vấn Giấy phép

Giấy phép Hội thảo quốc tế

Giấy phép Hội thảo quốc tế 1. Thủ tục xin giấy phép tổ chức Hội nghị - Hội thảo quốc tế Hiện ...

Giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép kinh doanh rượu 1. Các bước cơ bản xin giấy phép kinh doanh rượu Thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc ...

Tư vấn Hợp đồng

Tìm hiểu Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp 1. Mua bán doanh nghiệp Mua bán doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ ...

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng 1. Tư vấn các loại hợp đồng Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng đòi hỏi luật ...

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký Nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng hoá hay thương hiệu, logo là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của ...

Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc ...

Tranh tụng, trọng tài

Tranh chấp hợp đồng

Các luật sư có thâm niên của Vnlaw tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại ...

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Vnlaw là đơn vị có kinh nghiệm giải quyết thành công nhiều vụ việc tranh chấp nội bộ doanh ...