Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài Emt.vn - Cập nhật ngày 24/09/2019

Trong quá trình hoạt động, công ty có vốn nước ngoài có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình. Việc thay đổi này liên quan đến mục tiêu, quy mô dự án mà công ty đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, công ty có vốn nước ngoài cần thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

1. Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư:

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).

b)Thời gian giải quyết: 15-20 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định).

c) Cơ quan giải quyết: 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp); Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khác).

 

2. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh:

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của công ty không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty vẫn cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sẽ được cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh về thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực).

b) Thời gian giải quyết: 07-10 ngày làm việc.

c) Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý: Đối với các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì công ty cần phải đáp ứng khi thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó.

 

3. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: P305, Toà nhà Newtatco, số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: +84 9888 999 26

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn