Lĩnh vực hoạt động

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

VnLaw hướng dẫn, cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Giải thể công ty

Vnlaw tư vấn thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần kể từ ngày 10/10/2018 khi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực không phải thông qua Phòng đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy việc tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cần phải ...

Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trước khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cần có Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa do Sở Công thương cấp. ...

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích ...

Thủ tục thành lập chi nhánh

Vnlaw hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh- đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy ...

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải làm hồ sơ thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở nộp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. VnLaw cung cấp dịch vụ tư vấn thủ ...

Tranh chấp hợp đồng

Các luật sư có thâm niên của Vnlaw tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại một cách nhanh chóng và hiệu quả. ...

Thay đổi người đại diện thep pháp luật của công ty cổ phần

Bạn đang muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần?  VnLaw sẽ hỗ trợ bạn trong việc tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật ...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Vnlaw hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội.

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vnlaw hướng dẫn và làm dịch vụ pháp lý thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Vnlaw hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính pháp lý của việc đầu tư vốn mà trước hết ...

Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ liên quan tới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh. ...

Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cần cần lưu ý về điều kiện thành lập cũng như hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ...