Tìm hiểu Mua bán doanh nghiệp Emt.vn - Cập nhật ngày 27/06/2017

Mua bán doanh nghiệp

1. Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Nguyên tắc M&A là tạo ra giá trị cho cổ đông bao trùm và lớn hơn tổng giá trị hiện tại của hai doanh nghiệp khi hai doanh nghiệp tồn tại riêng rẽ. Do đặc thù về sự sơ khai của các quy định pháp luật liên quan cùng với đặc điểm tính chất môi trường kinh doanh chú trọng yếu tố thâu tóm quyền lực quản trị tại Việt Nam, nên các giao dịch mua bán doanh nghiệp (M&A) diễn ra rất đa dạng.

Khi tư vấn cho các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân lớn trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, chúng tôi luôn chú trọng đến yếu tố chiến lược của các giải pháp tư vấn nhằm bảo đảm cho Khách hàng của mình sẽ đạt được các mục tiêu tức thì và tiếp tục có những lợi thế, tiềm năng dài hạn về quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực này, 4 dịch vụ tư vấn chủ yếu và cũng là thế mạnh của vnLaw dành cho Khách hàng bao gồm:

1. Tư vấn tìm kiếm đối tác M&A

 • Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp cho từng đối tác;
 • Chọn lựa hình thức(mua,bán) trong những trường hợp cụ thể;
 • Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch;
 • Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.

2. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

 • Tư vấn đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp trên cơ sở tập hợp thông tin và đánh giá toàn diện hệ thống cơ cấu tổ chức được vận hành của doanh nghiệp, đánh giá sự hoàn thiện của hệ thống các quy định, quy trình, công cụ quản lý nội bộ của doanh nghiệp;
 • Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá;
 • Tư vấn xây dựng bản chào;
 • Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

3. Tư vấn thâu tóm quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp

 • Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành;
 • Soạn thảo, rà soát và/hoặc tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
 • Tư vấn xây dựng, thương lượng hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên;
 • Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư.

4. Tư vấn về hoạt động sau M&A như tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh

 • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán Hợp đồng cho các giao dịch mua bán, đầu tư cổ phần với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm thâu tóm quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp;
 • Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán trong và sau khi hoạt động mua bán chấm dứt;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký về hoạt động mua bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả thủ tục thông báo/xin phép tại cơ quan quản lý cạnh tranh và/hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành.

Qua 4 dịch vụ tư vấn chuyên sâu ở trên, chúng tôi nhìn nhận tái cơ cấu doanh nghiệp là việc xây dựng nền tảng cơ bản để dẫn đến những thành công vượt bậc của doanh nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp được lựa chọn là một trong những định hướng hoạt động chính, lâu dài của vnLaw và nghiệp vụ tư vấn này đã phần nào được thể hiện trong cả tên gọi cũng như slogan của vnLaw.

2. Các căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật đầu tư 2014
 • Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
 • Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
 • Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 
 • Thông tư 09/2015/TT-BTC

3. Các khách hàng tiêu biểu của vnLaw

            Công ty cổ phần chứng khoán Kenggana, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN, Công ty bất động sản MBLAND…

4. Luật sư chuyên trách

- Luật sư Phạm Xuân Dương- phó giám đốc chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp;

- Luật sư Trịnh Thuý Huyền- Trưởng phòng Pháp luật Doanh nghiệp;

Để được tư vấn, hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật và dịch vụ pháp lý xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Luật sư

Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(vnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 335 Kim mã, Ba Đình, Hà nội

Mobile: +84 9888 999 26

 

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.