Thay đổi người đại diện thep pháp luật của công ty cổ phần Emt.vn - Cập nhật ngày 30/09/2019

Bạn đang muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần?  VnLaw sẽ hỗ trợ bạn trong việc tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là cổ đông hoặc người được thuê. Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, Vnlaw cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

  1. 1.          Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Soạn thảo hồ sơ bao gồm:

-            Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-            Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.

-            Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.;

+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

-            Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

-            Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

-            Bìa hồ sơ.

-            Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu gửi doanh nghiệp, 01 bộ nộp tại sở kế hoạch và đầu tư)

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Dấu chức danh.

 

  1. 2.          Thực hiện các công việc theo ủy quyền của khách hàng:

-            Tư vấn lựa chọn các thông tin phù hợp nhất cho khách hàng như: thủ tục thay đổi, thủ tục thông báo thuế,….

-            Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục

-            Đại diện cho khách hàng thực  hiện việc nộp, nhận kết quả hồ sơ thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-            Đại diện tiến hành thủ tục khắc và nhận con dấu (dấu chức danh cho người đại diện mới).

 

  1. 3.          Căn cứ pháp lý

-            Luật doanh nghiệp 2014.

-            Luật Đầu tư 2014.

-            Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015).

-            Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-            Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

-            Một số văn bản khác có liên quan.

 

  1. 4.          Luật sư chuyên trách

-        Luật sư Trần Thị Huyền Trang – Phòng Pháp luật Doanh nghiệp.

-        Chuyên viên pháp lý Chu Thị Ngọc Mai

 

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(VnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: P305, Toà nhà Newtatco, số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: +84 9888 999 26                                  Email: xuanduong@luatdaiviet.vn