Luật sư doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh

Vnlaw hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh- đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy ...

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải làm hồ sơ thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở nộp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. VnLaw cung cấp dịch vụ tư vấn thủ ...

Thay đổi người đại diện thep pháp luật của công ty cổ phần

Bạn đang muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần?  VnLaw sẽ hỗ trợ bạn trong việc tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật ...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Vnlaw hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội.

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vnlaw hướng dẫn và làm dịch vụ pháp lý thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Vnlaw hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

Dịch vụ tư vấn, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất trong một công ty cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Vnlaw là đơn vị có kinh nghiệm và năng lực trong tư vấn ...

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp không phải chỉ là xin một tờ Giấy đăng ký kinh doanh. Thành lập doanh nghiệp là một kế hoạch được các cổ đông, thành viên góp vốn cân nhắc kỹ lưỡng và quá trình này ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh

vnLaw sẽ cử người trực tiếp đến tư vấn hoặc tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu của quý Doanh nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp quyết định sao cho phù hợp với nội dung thay đổi. ...

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Vnlaw tư vấn pháp lý trong hoạt động M&A chuyên ...

Tin mới nhất