Đăng ký Sáng chế Emt.vn - Cập nhật ngày 27/06/2017

1. Dịch vụ pháp lý liên quan đến Sáng chế của vnLaw bao gồm:

 • Tư vấn quy trình, điều kiện đăng ký sáng chế
 • Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ của sáng chế
 • Tra cứu thông tin sáng chế
 • Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (nếu có)
 • Tư vấn các hành vi vi phạm sáng chế
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp về sáng chế
 • Đăng ký bằng sáng chế quốc tế
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế
 • Hoàn chỉnh Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế
 • Hướng dẫn soạn thảo Bản mô tả sáng chế, Bản tóm tắt về sáng chế
 • Hướng dẫn xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác
 • Soạn thảo đơn đầu tiên, tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế

2. Các căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Đây là văn bản quy định cụ thể hơn Luật Sở hữu trí tuệ về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. 
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn Nghị định 122/2010/NĐ_CP sửa đổi bổ sung Nghị định 103/2006/NĐ-CP. Thông tư quy định chi tiết về điều kiện đăng ký nhãn hiệu, trình tự thủ tục, thời gian đăng ký nhãn hiệu. 
 • Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Nghị định quy định về hình thức và mức xử phạt vi phạm về đăng ký nhãn hiệu và vi phạm quyền đối với nhãn hiệu.
 • Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác

3. Các khách hàng tiêu biểu

4. Luật sư chuyên trách

- Luật sư Phạm Xuân Dương- phó giám đốc chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp;

- Luật sư Đinh Vũ Hoà – Luật sư chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp.

Để được tư vấn, hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật và dịch vụ pháp lý xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư

Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(vnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 335 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: +84 9888 999 26

 

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn