Hỏi đáp

Độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp

Độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện nay là bao nhiêu? Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế không?

Chuyển nhượng cổ phần ngang giá có phải nộp thuế không?

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH có 2 thành viên, nay công ty tôi dự định thêm 2 thành viên mới góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ. Vậy công ty tôi có cần thực hiện thủ tục ...

Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên, nay có một thành viên muốn rút vốn, Vậy công ty tôi có cần thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ không? ...

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Tôi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của tôi cho người khác. Vậy tôi có cần thông báo cho công ty hay thực hiện thủ tục gì với cơ quan Nhà nước không? ...

Thay đổi trụ sở công ty

Công ty dự kiến sẽ thay đổi trụ sở đến quận khác trong cùng một tỉnh, thành phố. Vậy công ty tôi cần thực hiện những thủ tục gì với cơ quan Nhà nước khi thay đổi trụ sở? ...

Ngành nghề được giãn nộp thuế 2020

Hiện nay dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty tôi. Vậy, ngành nghề của công ty tôi có được giãn nộp thuế theo quy định mới không? ...

Thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật sư tư vấn giúp tôi nên thành lập loại hình công ty gì? Công ty THHH hay Công ty cổ phần. Loại hình công ty nào thì phù hợp cho chúng tôi nhất, chúng tôi ban đầu dự ...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Công ty tôi kinh doanh không có lợi nhuận, không đạt được mục tiêu đã đề ra nên chúng tôi muốn tạm ngừng kinh doanh. Vậy tôi cần thực hiện những thủ tục gì? ...

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

Công ty tôi hiện tại là công ty cổ phần, nay tôi muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH. Vậy tôi cần thực hiện những thủ tục gì? ...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty tôi là công ty cổ phần, nay tôi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Thay đổi tên công ty

Chúng tôi muốn thay đổi tên công ty thì có cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh không? Luật sư vnlaw.net vui lòng tư vấn cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn ...

Thành lập công ty- những lưu ý

Chào luật sư vnlaw.net. Tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi và hai người bạn dự định thành lập công ty để kinh doanh buôn bán hàng hóa. Vậy tôi cần lưu ý gì khi bắt đầu ...