Tư vấn hợp đồng Emt.vn - Cập nhật ngày 27/06/2017

1. Tư vấn các loại hợp đồng

Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng đòi hỏi luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng có những kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật và thực tiễn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Luật sư tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của khách hàng trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với nhu cầu của khách hàng cũng như các quy định của pháp luật. Dịch vụ tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng của vnLaw sẽ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề mà Khách hàng có thể gặp phải. Với hai luật sư chuyên ngành Pháp luật về Hợp đồng trong hệ thống pháp luật Việt Nam với điểm B+ các môn học “kỹ năng luật gia nâng cao; kỹ năng soạn thảo hợp đồng; kỹ năng soạn thảo hợp đồng nâng cao”. vnLaw tin hai nhân tố này sẽ là người bạn đồng hành cùng với Quý khách hàng trong những hợp đồng cần có sự can thiệp của luật sư.

Trong các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. vnLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng, kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết cũng như Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan

- Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng

- Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn; Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán.

Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của vnLaw gồm:

Tư vấn luật soạn thảo các loại hợp đồng:

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác...

2. Các căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Luật đầu tư 2014
  • Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
  • Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
  • Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
  • Điều lệ doanh nghiệp.

3. Các khách hàng tiêu biểu của vnLaw

4. Luật sư chuyên trách

- Luật sư Phạm Xuân Dương- phó Giám đốc chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp;

- Luật sư Trịnh Thuý Huyền- Trưởng phòng Pháp luật Doanh nghiệp;

Để được tư vấn, hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật và dịch vụ xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Luật sư

Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(vnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 335 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: +84 9888 999 26

 

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn