Li xăng,Nhượng quyền thương mại Emt.vn - Cập nhật ngày 27/06/2017

Cùng với hoạt động xác lập quyền thì li xăng / nhượng quyền thương mại là một trong các quyền lợi gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Là một trong số ít đại diện sở hữu công nghiệp có uy tín tại Việt Nam. Các luật sư của vnLaw đang hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện nhất trong mọi khía cạnh liên quan đến Li xăng và nhượng quyền thương mại.

 • Tư vấn các khía cạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại (đầu tư, phân phối, đại lý, xuất nhập khẩu)
 • Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng li xăng và nhượng quyền thương mại liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký li xăng, nhượng quyền thương mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Các dịch vụ pháp lý liên quan khác

 • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng theo yêu cầu của khách hàng
 • Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp;
 • Dịch vụ tra cứu và tư vấn;
 • Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng lixăng sáng chế và bí quyết kỹ thuật;
 • Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến vi phạm các độc quyền về sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ;
 • Tư vấn về hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng để đảm bảo cho hợp đồng đó tuân thủ các quy định của pháp luật ViệtNam;
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký và/hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Đây là văn bản quy định cụ thể hơn Luật Sở hữu trí tuệ về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. 
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn Nghị định 122/2010/NĐ_CP sửa đổi bổ sung Nghị định 103/2006/NĐ-CP. Thông tư quy định chi tiết về điều kiện đăng ký nhãn hiệu, trình tự thủ tục, thời gian đăng ký nhãn hiệu. 
 • Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Nghị định quy định về hình thức và mức xử phạt vi phạm về đăng ký nhãn hiệu và vi phạm quyền đối với nhãn hiệu.
 • Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác

3. Các khách hàng tiêu biểu

4. Luật sư chuyên trách

- Luật sư Phạm Xuân Dương- phó giám đốc chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp;

- Luật sư Đinh Vũ Hoà – Luật sư chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp.

Để được tư vấn, hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật và dịch vụ pháp lý xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư

Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(vnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 335 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: +84 9888 999 26

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn