Thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài Emt.vn - Cập nhật ngày 24/09/2019

Trong quá trình hoạt động, các nhà đầu tư có thể thay đổi số vốn đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh. Khi thay đổi vốn đầu tư của công ty, nhà đầu tư cần làm thủ tục với cơ quan Nhà nước để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp việc thay đổi vốn đầu tư liên quan đến thay đổi vốn điều lệ công ty thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

1. Hồ sơ thay đổi vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).

b)Thời gian giải quyết: 15-20 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định).

c) Cơ quan giải quyết: 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp); Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khác).

 

2. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực).

b) Thời gian giải quyết: 07-10 ngày làm việc.

c) Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

3. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: P305, Toà nhà Newtatco, số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: +84 9888 999 26

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn