Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài Emt.vn - Cập nhật ngày 17/09/2019

Thông thường địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp này khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần làm hai thủ tục: điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

1. Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Khắc lại con dấu công ty theo thông tin mới (Trong trường hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi mẫu con dấu);

Bước 4: Thông báo thay đổi mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Trong trường hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi mẫu con dấu).

Lưu ý: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Thuế quản lý nên khi thay đổi trụ sở công ty khác quận thì không phải xác nhận nghĩa vụ thuế như công ty trong nước.

 

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Bản giải trình về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Báo cáo tài chỉnh 02 năm gần nhất tính đến thời điểm điều chỉnh (Bản sao có xác nhận của công ty, báo cáo tài chính phải qua kiểm toán);

- Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn);

- Hồ sơ chứng minh địa điểm như: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).

Lưu ý: Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b)Thời gian giải quyết: 15-20 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định)

c) Cơ quan giải quyết: 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp); Sở kế hoạch đầu tư (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khác).

 

3. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty/đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực).

b) Thời gian giải quyết: 07-10 ngày làm việc.

c) Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư

 

4. Lưu ý về thay đổi mẫu con dấu công ty:

Đối với các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu sẽ do Cơ quan công an quản lý. Do đó khi thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp cần trả dấu cho cơ quan công an và khắc con dấu mới, đồng thời thông báo thay đổi mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, trường hợp công ty khắc con dấu có ghi trụ sở chính (cấp huyện hoặc cấp tỉnh) cũng cần phải làm thủ tục thay đổi mẫu con dấu nếu thông tin ghi trên con dấu có sự thay đổi.

 

5. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết,Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: P305, Toà nhà Newtatco, số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: +84 9888 999 26

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn