Kế thừa giấy phép khi thực hiện hoạt động M&A

Nhà đầu tư khi thực hiện mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp thì các Giấy ...

Chuyển giao quyền lực khi mua bán doanh nghiệp (M&A)

Thâu tóm doanh nghiệp là một trong những xu hướng mới hiện nay không những ...

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT trong công ty cổ phần

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT trong công ty cổ ...


Luật sư doanh nghiệp

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

VnLaw hướng dẫn, cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho ...

Giải thể công ty

Vnlaw tư vấn thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật ...

Đầu tư nước ngoài

Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trước khi thực hiện hoạt động mua ...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý các ...

Tư vấn Giấy phép

Giấy phép Hội thảo quốc tế

Giấy phép Hội thảo quốc tế 1. Thủ tục xin giấy phép tổ chức Hội nghị - Hội thảo quốc tế Hiện ...

Giấy phép lao động

Vnlaw cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động (Work permit) cho người lao động nước ngoài tại ...

Tư vấn Hợp đồng

Tìm hiểu Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp 1. Mua bán doanh nghiệp Mua bán doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ ...

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng 1. Tư vấn các loại hợp đồng Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng đòi hỏi luật ...

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký Nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng hoá hay thương hiệu, logo là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của ...

Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc ...

Tranh tụng, trọng tài

Tranh chấp hợp đồng

Các luật sư có thâm niên của Vnlaw tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại ...

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Vnlaw là đơn vị có kinh nghiệm giải quyết thành công nhiều vụ việc tranh chấp nội bộ doanh ...