Sở hữu trí tuệ

Đăng ký Nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng hoá hay thương hiệu, logo là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu hàng hoá là một tài sản quan trọng của mỗi doanh ...

Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, ...

Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp được ...

Đăng ký Sáng chế

Đăng ký Sáng chế 1. Dịch vụ pháp lý liên quan đến Sáng chế của vnLaw bao gồm: Tư vấn quy trình, điều kiện đăng ký sáng chế Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ của sáng chế Tra cứu thông tin sáng ...

Li xăng,Nhượng quyền thương mại

Li xăng,Nhượng quyền thương mại Cùng với hoạt động xác lập quyền thì li xăng / nhượng quyền thương mại là một trong các quyền lợi gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Là một trong số ít đại diện sở ...