Đầu tư nước ngoài

Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trước khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cần có Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa do Sở Công thương cấp. ...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính pháp lý của việc đầu tư vốn mà trước hết ...

Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ liên quan tới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh. ...

Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cần cần lưu ý về điều kiện thành lập cũng như hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ...

Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Khi thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam, Quý khách hàng cần lưu ý về điều kiện thành lập cũng như hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt ...

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, việc điều chỉnh các thông tin sau khi thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài có thể xảy ra tùy thuộc vào tình hình hoạt động của công ty nước ngoài hoặc ...

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, công ty có vốn nước ngoài có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình. Việc thay đổi này liên quan đến mục tiêu, quy mô dự ...

Thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, các nhà đầu tư có thể thay đổi số vốn đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh. Khi thay đổi vốn đầu tư của công ty, nhà đầu tư cần ...

Thay đổi tỷ lệ góp vốn trong công ty có vốn nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài loại hình TNHH khi thay đổi thành viên hoặc thay đổi tỷ lệ phần vốn góp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh ...

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Khi có sự thay đổi về dự án đầu tư liên quan ...

Điều chỉnh Giấy phép Chi nhánh công ty nước ngoài

Công ty nước ngoài đủ điều kiện thường thành lập Chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh công ty nước ngoài có thể có những thay đổi ...

Quy trình cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hiện nay, nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến hơn trong công ty 100% vốn Việt Nam cũng như trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, người nước ...

Đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài Đầu tư ra nước ngoài không còn là một khái niệm xa lạ đối với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. Ngày nay, các doanh nghiệp Việt Nam được chính phủ ...

Thủ tục đầu tư vào Việt Nam

Thủ tục đầu tư vào Việt Nam 1. Đầu tư vào Việt Nam Việt Nam với nguồn lao động giá rẻ, tiềm năng tăng trưởng nhanh, cũng như là thành viên của WTO, và gần đây Việt Nam và 11 nước tham gia ...

Chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện 1. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ mà ...