Bài viết phân tích pháp lý

Chấm dứt hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng là một trong những hệ luỵ xảy ra do dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở phạm vi toàn thế giới. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các quy định pháp luật liên quan để làm ...

Hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy bỏ theo phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài nếu không đảm bảo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ ...

Tranh chấp cổ đông

Tranh chấp cổ đông, tranh chấp cổ phần, tranh chấp tư cách cổ đông, tranh chấp chuyển nhượng cổ phần, tranh chấp quản lý điều hành công ty, tranh chấp bầu chức danh HĐQT ...là những tranh chấp thường xuyên ...

Tranh chấp hợp đồng kinh tế

Vnlaw giới thiệu bài viết về Tranh chấp hợp đồng kinh tế .

Tranh chấp hợp đồng thương mại

Tranh chấp hợp đồng thương mại liên quan tới chất lượng hàng hoá là một trong những tranh chấp phổ biến trong hoạt động thương mại. Vnlaw cung cấp một số thông tin và góc nhìn của luật sư để ...

Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Vnlaw hướng dẫn bầu thành viên hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần.

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá

Tìm hiểu về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá liên quan tới điều khoản giao nhận

Phân biệt chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Chi nhánh và địa điểm kinh doanh có những đặc điểm khác nhau, doanh nghiệp cần phân biệt để lựa chọn loại hình phù hợp ...

Trung tâm ngoại ngữ

Thông tin về điều kiện thành lập, thủ tục thành lập và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập Ban quản trị nhà chung cư

Hiện nay, việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư là rất cần thiết và cũng là bắt buộc đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên để đảm ...

Thành lập công ty TNHH những điều cần lưu ý

Khi quyết định thành lập Công ty TNHH các chủ thể nên lưu ý một số những vấn đề như loại hình Công ty (một thành viên hay hai thành viên trở lên), cách đặt tên Công ty ... ...

Hợp đồng thương mại, một số điểm cần lưu ý

Vnlaw lưu ý một số điểm thường xảy ra trong soạn thaỏ và thực hiện hợp đồng thương mại.

Quy định về Hội đồng quản trị

Các quy định cơ bản về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014.

So sánh công ty TNHH và công ty cổ phần

Vnlaw cung cấp thông tin cơ bản để so sánh giữa Công ty TNHH và công ty cổ phần để thành viên/cổ đông sáng lập tham khảo quyết định lựa chọn loại hình công ty khi thành lập. ...

Tổng quan về thành lập công ty

Vnlaw xin giới thiệu về tổng quan các điều kiện, thủ tục và những việc cần làm từ khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp cho đến quá trình bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp ...