Nhân sự của Vnlaw Emt.vn - Cập nhật ngày 12/12/2019

LUẬT SƯ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mr. Phạm Xuân Dương

Doanh nghiệp và thương mại

Đầu tư nước ngoài

Bất động sản và xây dựng

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Mua bán và sáp nhập

Tư vấn hợp đồng

Ms. Trần Thị Huyền Trang

Doanh nghiệp và thương mại

Đầu tư nước ngoài

Tư vấn hợp đồng

Pháp luật lao động

Giấy phép con

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Ms. Ngô Thị Lựu

 

Pháp luật lao động

Pháp luật dân sự

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Ms. Đinh Vũ Hoà

Doanh nghiệp và thương mại

Pháp luật lao động

Giấy phép con

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Ms. Đào Thị Dung

Doanh nghiệp và thương mại

Pháp luật lao động

Sở hữu trí tuệ

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

 

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Ms. Chu Thị Ngọc Mai

Doanh nghiệp và thương mại

Giấy phép con

Pháp luật lao động

Sở hữu trí tuệ

Mr. Nguyễn Tuấn Dương

Doanh nghiệp và thương mại

Đầu tư nước ngoài

Tư vấn hợp đồng

Pháp luật lao động