Thay đổi đăng ký kinh doanh Emt.vn - Cập nhật ngày 27/06/2017

1. Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp (kinh doanh)

vnLaw sẽ cử người trực tiếp đến tư vấn hoặc tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu của quý Doanh nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp quyết định sao cho phù hợp với nội dung thay đổi.

A.  Dich vụ tư vấn các quy định của pháp luật về nội dung thay đổi:

- Tư vấn các quy định của Pháp luật về điều kiện trở thành Cổ đông sáng lập của Công ty, người đại diện theo Pháp luật và điều kiện tăng hoặc giảm vốn Điều lệ;

- Tư vấn các quy định về hình thức thay đổi Cổ đông sáng lập của Công ty; về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông/thành viên góp vốn, người đại diện theo Pháp luật;

- Tư vấn về thời điểm góp vốn và hình thức góp vốn; thay đổi tên không bị trùng với các doanh nghiệp khác, thay đổi ngành nghề bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật

- Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan; về cách thức và tiến trình thực hiện;

- Các nội dung khác liên quan.

B. Đại diện Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như:

 - Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh; Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả Hồ sơ;

- Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế.

C. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thay đổi ĐKKD;

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

- Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

2. Một số thủ tục chuyên biệt khác về thay đổi Đăng ký doanh nghiệp của vnLaw

1   Thủ tục đổi tên công ty

2   Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

3   Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

4   Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

5   Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

6   Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

7   Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3. Các căn cứ pháp lý

•   Luật doanh nghiệp 2014

•   Luật đầu tư 2014

•   Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

•   Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

•   Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

•   Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)

4. Các khách hàng tiêu biểu của vnLaw

5. Luật sư chuyên trách

- Luật sư Trần Thị Huyền Trang – Phòng Pháp luật Doanh nghiệp.

- Chuyên viên pháp lý Chu Thị Ngọc Mai

 

Để được tư vấn, hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật và dịch vụ xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Luật sư

Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(vnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt phòng 305 toà nhà Newtatco 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: +84 9888 999 26

 

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn