Tư vấn đầu tư và Đăng ký đầu tư Emt.vn - Cập nhật ngày 27/06/2017

1. Tư vấn về các dự án đầu tư

Các luật sư tại vnLaw chuyên tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tiến hành thăm dò, khảo sát và nghiên cứu thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư.

Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án: Qua các đối tác và bằng các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư. Sau khi nhà đầu tư quyết định đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư đàm phán với các đối tác, liên hệ, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chủ trương chấp thuận địa điểm thực hiện dự án, xin thuê đất, giao đất để thực hiện dự án cho nhà đầu tư;

Tư vấn cho nhà đầu tư về:

1   Tính khả thi của dự án;

2   Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…;

3   Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), xin thuê đất, xin giấy phép xây dựng, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động…

4   Các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể;

5   Các rủi ro có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường đối với dự án;

6   Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào sản xuất, kinh doanh;

7   Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

2. Đăng ký đầu tư

Đăng ký đầu tư là dịch vụ thế mạnh của vnLaw: Là một công ty luật nổi bật trong lĩnh vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vnLaw đã có nhiều năm hỗ trợ một số lượng đáng kể các công ty nước ngoài với các dự án đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi được đánh giá cao vì có các chuyên gia FDI có chuyên môn cao và sáng tạo trong việc cấu trúc các dự án đầu tư và trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích của khách hàng.

Lĩnh vực chuyên môn về đầu tư:

1   Cấu trúc đầu tư và điều tra, thẩm định đầu tư,

2   Soạn thảo và chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ cấp phép,

3   Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thành lập công ty như điều lệ, hợp đồng liên doanh, thoả thuận chuyển giao công nghệ và tham gia đàm phán với đối tác

4   Xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước các cấp,

5   Giám sát tuân thủ trong các hoạt động thương mại, đăng ký thành lập công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan,

6   Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư chủ yếu: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

7   Soạn thảo hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư,

8   Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư,

9   Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết,

10 Tham gia đàm phán, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh.

3. Các căn cứ pháp lý

 • Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 • Luật của nước tiếp nhận đầu tư
 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật đầu tư 2014
 • Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
 • Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

4. Các khách hàng tiêu biểu của vnLaw    

5. Luật sư chuyên trách

- Luật sư Phạm Xuân Dương - Phó Giám đốc chuyên trách Phòng Pháp luật Doanh nghiệp.

 

Để được tư vấn, hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật và dịch vụ xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư

Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp(vnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt Phòng 305 toà nhà Newtatco 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: +84 9888 999 26

 Email: xuanduong@luatdaiviet.vn