Thay đổi tỷ lệ góp vốn trong công ty có vốn nước ngoài Emt.vn - Cập nhật ngày 24/09/2019

Khi thành lập công ty có vốn nước ngoài theo loại hình TNHH hai thành viên trở lên hoặc cổ phần thì các nhà đầu tư đã có tỷ lệ góp vốn nhất định được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, khi thay đổi tỷ lệ góp vốn thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trong cả hai loại giấy phép trên.

 

1. Trình tự, thủ tục thay đổi tỷ lệ góp vốn trong công ty có vốn nước ngoài:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thay đổi tỷ lệ góp vốn đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần thì nhà đầu tư và doanh nghiệp cần lưu ý kê khai và nộp thuế thu nhập đầy đủ, đúng hạn với cơ quan quản lý thuế.

 

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

- Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).

b)Thời gian giải quyết: 15-20 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định).

c) Cơ quan giải quyết: 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp); Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn khác).

 

3. Thủ tục thay đổi tỷ lệ góp vốn tại cơ quan đăng ký kinh doanh:

a) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

- Hợp đồng chuyển nhượng và văn bản xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng;

- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực).

b) Thời gian giải quyết: 07-10 ngày làm việc.

c) Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

4. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Luật sư Phạm Xuân Dương

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw)- Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: P305, Toà nhà Newtatco, số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mobile: +84 9888 999 26

Email: xuanduong@luatdaiviet.vn