Trung tâm ngoại ngữ Emt.vn - Cập nhật ngày 11/11/2019

 

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ có thể do Nhà nước đầu tư thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động hoặc Trung tâm ngoại ngữ tư thục do các tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập.

            Trung tâm ngoại ngữ phải công bố công khai và có trách nhiệm giải trình các cam kết chất lượng giáo dục và triển khai giáo dục thực tế theo các cam kết công khai đó. Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng giáo dục như đã cam kết, Trung tâm ngoại ngữ còn phải đảm bảo và thực hiện đúng các quy định về thu, chi tài chính và nghĩa vụ kê khai, báo cáo và nộp thuế đối với nhà nước với tư cách của người đóng thuế. Ngoài ra định kỳ sáu tháng, hàng năm Trung tâm ngoại ngữ phải tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động tới cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp.

 

1. Điều kiện để thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

  • Để thành lập Trung tâm ngoại ngữ các tổ chức cá nhân phải lựa chọn tên gọi cho trung tâm ngoại ngữ theo nguyên tắc đặt tên như sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Việc đặt tên cho trung tâm ngoại ngữ phải bảo đảm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Trung tâm ngoại ngữ, có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương. Tên của trung tâm ngoại ngữ, được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.
  • Trung tâm ngoại ngữ phải có tên riêng, việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ theo nguyên tắc là tên Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương. Tên của trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ bao gồm giám đốc, phó giám đốc (nếu có), các bộ phận nghiệp vụ, chuyên môn, các hội đồng tư vấn (nếu có), các tổ chức đoàn thế (nếu có).
  • Điều kiện của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ (giám đốc trung tâm ngoại ngữ): có nhân thân tốt, có năng lực quản lý, có kinh nghiệm (3 năm), Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.
  • Chương trình, tài liệu dạy học : Trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.
  • Giáo viên và tiêu chuẩn của giáo viên: Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp. Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
  • Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô giảng dạy ( 3 phòng học trở lên và các phòng chức năng).
  • Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy và phương án PCCC theo quy định được thẩm duyệt.

 

2. Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ 

            Tổ chức, cá nhân đáp ứng được tất cả các điều kiện nêu tại mục 1 có thể chuẩn bị hồ sơ, đề án để thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Đề án bao gồm tờ trình, chương trình giảng dạy chi tiết, hồ sơ nhân thân giám đốc và đội ngũ giáo viên, giấy tờ về cơ sở vật chất, PCCC…

Sau khi chuẩn bị đề án, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tới Sở giáo dục và đào tạo tại địa phương mà Trung tâm ngoại ngữ đặt trụ sở. Sở giáo dục và đào tạo sẽ thẩm duyệt hồ sơ và kiểm tra cơ sở vật chất, sau khi đáp ứng yêu cầu của pháp luật, Sở giáo dục và đào tạo sẽ cấp Giấy phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ.

Giấy phép hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ có giá trị trong vòng 2 năm tính từ ngày cấp phép. Trung tâm muốn hoạt động tiếp thì trước khi hết hạn giấy phép 30 ngày Trung tâm ngoại ngữ phải làm hồ sơ xin gia hạn.

 

3. Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ

            Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm có quyền tuyển sinh và tổ chức giảng dạy theo giấy phép, quy chế của trung tâm. Đồng thời trung tâm phải tiến hành kê khai tới cơ quan thuế.

            Trung tâm phải lập sổ sách theo dõi hoạt động hàng ngày ( cập nhật các dữ liệu học viên và hoạt động thu chi tài chính).

Định kỳ sáu tháng, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp kết quả hoạt động của trung tâm. Nội dung báo cáo chủ yếu gồm các nội dung sau:

-           Báo cáo thống kê số liệu đối với Trung tâm:

-           Báo cáo danh sách, thông tin và hồ sơ đối với cán bộ, giáo viên làm việc tại Trung tâm

-           Báo cáo danh sách, thông tin và hồ sơ đối với lao động người nước ngoài làm việc tại các trường học  mà Trung tâm có hợp tác/liên kết:

-           Đánh giá chung về kết quả hoạt động của Trung tâm

 

Lưu ý: Hiện nay các trung tâm thường thuê thêm giáo viên nước ngoài để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và quảng bá cho Trung tâm. Tuy nhiên việc thuê giáo viên nước ngoài cần tuân thủ các điều kiện về đăng ký giáo viên nước ngoài và giấy phép lao động của người nước ngoài.